— Min klient varslet om dette muntlig om dette flere ganger. Han ønsket ikke å operere med assistentleger som kom rett fra vakt i 26 timer, sier advokat Fredrik Gisholt.

Nevrokirurgisk avdeling har anlagt oppsigelsessak mot hans klient, en erfaren hjernekirurg som inntil han ble sykemeldt i høst var tillitsvalgt ved avdelingen. — Hva har din klient sagt om hvor ofte leger opererer etter vakt?

— Han har gitt uttrykk for at det skjer ofte, og at ledelsen tilsynelatende ikke har hatt noen innsigelser mot dette, sier Gisholt.

Ble ikke gjort noe med

— Ble det gjort noe med dette når han tok det opp?

— Nei, det var ikke hans inntrykk. Han ble tvert imot gjenstand for en personalsak, sier Gisholt.

Gisholt understreker at hans klient går ut med dette nå fordi spørsmålet om hjernekirurger jobber etter 26 timer på vakt er blitt en sak for fylkeslegen og kjent for offentligheten.

— Det som er hans bekymring er pasientsikkerheten ved denne avdelingen, sier Gisholt.

BT har også snakket med flere som sier at dette er tatt opp dette med ledelsen.

Har funnet flere brudd

Klinikkdirektør Håkon Nordli tok i går imot fylkeslegen som startet sitt tilsyn med hjernekirurgene. Fylkeslegen ønsker nå å gå gjennom alle operasjoner fra 11. juni 2013 og frem til i dag. Det dreier seg om 1500- 2000 operasjoner.

I den forbindelse har Haukeland gått gjennom operasjonene i siste halvdel av 2013. Her har de funnet ytterlige tre operasjoner som er gjort av assistentleger etter 26 timer på vakt. Dermed har sykehuset vedgått at 14 operasjoner er gjort av hjernekirurger som har vært på jobb i mer enn 26 timer.

Gikk galt med operasjon

Ved en operasjon gikk det galt da en assistentlege skulle være med på en operasjon sammen med en erfaren lege. Assistentlegen hadde vært på vakt i mer enn 26 timer.

— Det har ved ett inngrep forekommet en komplikasjon. Overlegen var medisinsk ansvarlig. Komplikasjonen er meldt Statens helsetilsyn, og Fylkeslegen fant ikke noe kritikkverdig ved sin gjennomgang, sier Nordli.

Han kan ikke kommentere det Gisholt sier om at den tillitsvalgte legen varslet ledelsen om operasjoner etter 26 timersvakt, fordi de er bundet av taushetsplikt. Men på generelt grunnlag sier han at dette ikke er tatt opp av leger på avdelingen.

Han understreker at ledelsen gjentatt ganger de siste årene skal ha påpekt at man ikke skal jobbe etter 26 timers vakt. Det har skjedd både i legemøter og med enkeltpersoner.

- Ikke aktuelt

— Avdelingssjef har hatt som målsetting å få innarbeidet en holdning om at det ikke er aktuelt å operere etter vakt, selv om legen har sovet om natten og føler seg opplagt, sier Nordli.

Til dette sier Gisholt:

— Vel, noe annet er nok blitt gjennomført i praksis. Min klient forteller at sjefen ved avdelingen selv har operert sammen med leger som har vært 26 timer på vakt, sier Gisholt.

Dette bekrefter Nordli. Avdelingsleder Ruby Mahesparan har selv operert sammen med assistentleger som har vært for lenge på jobb.

— Underordnet lege har vært observatør eller assistent på enkelte sjeldne operasjoner med stor læringsverdi, men de har da ingen aktiv rolle. Det medisinske ansvaret lå hos overlegen, sier Nordli.

Promille

Etter 24 timer i våken tilstand kan folk i noen situasjoner oppføre seg som de har 0,8 i promille.

- Dette er undersøkt blant annet i kjøresimulator der forsøkspersoner ble plassert etter at de hadde vært våken et døgn. På noen parametere skåret forsøkspersonene like dårlig som personer med en promille på 0,8 promille, sier Ståle Pallesen, som er professor og søvnekspert ved Universitetet i Bergen.

AKUTT: I akutte situasjoner er det større risiko for at noe går galt enn når man skal foreta noe man har gode rutiner på, sier Ståle Pallesen, professor og søvnekspert.

Fungerer dårligere

Forskningen levner ingen tvil: Man fungerer langt dårligere når man mangler søvn.

- Risikoen for at det går galt ved søvnmangel er større, det vet vi helt sikkert, sier Pallesen.

Dette slår blant annet ut på evnen til å konsentrere seg og reaksjonstiden. Men bildet er mer sammensatt enn som så.

- Vi takler søvnmangel bedre når det gjelder overlærte ferdigheter, så det kommer an på oppgavens art, sier Pallesen.

Handler saktere

Hvis en lege selv får styre tempoet under operasjonen, er han mindre følsom for søvnmangel.

- Ved en rutineoperasjon hvor alt går greit vil ikke det ha så stor betydning. Men hvis det skjer noe uforutsett under operasjonen, en akutt situasjon som gjør at du handler raskt, så vil reaksjonsevnen være noe redusert, sier Pallesen.

Men motivasjon og interesse skjerper en person som har fått for lite søvn.

- Hvis du driver på med noe du er engasjert i og interesserer deg for, blir du mindre sensitiv for søvnmangel, påpeker søvneksperten.

Det er også flere andre ting som spiller inn, blant annet når på døgnet en operasjon skjer. Skjer den klokken 04.00 om natten er det større sjanse for at legen er mindre konsentrert enn hvis operasjonen foretas klokken 10.00 på formiddagen.

- Midt på natten er man mindre aktivert enn på dagtid. Ut fra biologiske rytmer har en dermed høyere aktivering og er som regel mer våken klokken 10 selv om man har vært våken seks timer lenger, sier Pallesen.