• Vi har ikke hjemmel til å nekte forurensende supplyskip, sier havnesjefen. Men i loven står det motsatte.

Både havnesjef Inge Tangerås og byråd Filip Rygg avviste torsdag at havnevesenet kunne tvinge vekk supplybåtene, som bidrar stort til luftforurensningen i Bergen.

— Vi er en offentlig havn og har mottaksplikt, sa Tangerås.

— Vi i kommunen kan ikke stenge havnen eller tvinge ut skip, sa Rygg.

Men i havneloven er det et eget punkt som gir havnevesenet adgang til å nekte skip atkomst på grunn av miljøhensyn. «Eier og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen» heter det loven (se faktaboks).— Havnesjefen snakker alt etter alt å dømme mot bedre vitende når han påstår at de har plikt til å motta båter. I lovteksten står det meget tydelig at eiere av havner kan gjøre unntak fra dette av hensyn til miljø, sier Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet.

- Ikke et tema

Havnesjef Inge Tangerås står imidlertid på sitt når han blir konfrontert med lovteksten.

— Per i dag har vi ingen kriterier for å nekte skip å komme til havn. Da må vi ha kriterier som viser hva de ulike miljøbelastningene er. Vi er en offentlig havn. Da må vi legge forholdene til rette for alle skip. Jeg kan ikke se at vi har noen hjemmel til å nekte skip anløp.

— Men det står i loven at dere kan nekte adgang blant annet på grunn av miljø?

— Det har aldri vært et tema i havne-Norge å bruke denne bestemmelsen. Det er en helt ny problemstilling du kommer med her, som det er umulig å svare på. Hva med andre skip? Vi tar imot skip som er langt mer forurensende enn et moderne supplyskip. Cruiseskip og gamle lastebåter, for eksempel.

Tjener millioner på skipene

Bergen og omegn havnevesen tjener gode penger på supplyskipene. Økonomisjef Ulrik Jørgensen opplyser at inntektene på offshoreskip i fjor var på 14,6 millioner kroner.

— Men kostnader ved farvannsforvaltning, ISPS-vakthold og vedlikehold av kaier med mere splittes naturlig nok ikke på skipstype, slik at det er ikke mulig å angi nettofortjeneste på anløpene, påpeker han.

Havnesjefen medgir at supplyskipene er viktige for økonomien til havnevesenet, men sier at det ikke er inntektene de tenker på når de ikke vil bortvise skipene.

— Det er en viktig kundegruppe for oss, men det er ikke pengene som betyr noe. Vi er pliktig til å legge forholdene for skipstrafikken, og havnen er viktig for næringslivet i Bergen og regionen, sier han.

- Hører hjemme i Bergen

BT har prøvd å snakke med rederiene som driver supplyskipene om hvorfor de velger Bergen havn som base når skipene ikke er i arbeid i Nordsjøen.

— Bergen er et sentrum for offshoreaktivitet. Når flåten skal ligge i ro, er Bergen et naturlig valg, sier Karl-Johan Bakken, administrerende direktør i Farstad Shipping.- Har dere vurdert å flytte skipene til for eksempel Hanøytangen?

— Nei, vi søker mot de offentlige havnene. Det er der båtene hører hjemme. Bergen havn er en aktiv havn og et kommunikasjonsknutepunkt. Det er et bra sted både for håndtering av gods som skal om bord, catering og mannskap og passasjerer som skal være med. Men vi ønsker jo å være minst mulig i havn, for da tjener vi ikke penger, sier Bakken.

- Overdrevne tall

Han er i likhet med andre i bransjen kritisk til regnestykket BT har presentert, som viser at én supplybåt forurenser like mye som 4800 personbiler.

— Vi er opptatt av miljøet, men disse tallene er kraftig overdrevet. Alle sånne regnestykker er basert på omtrentlige tall. Her har man ikke regnet på den spesifikk situasjonen, men synset om kraftforbruk ved kai, sier Bakken.

Det samme sier rederiet DOF fra Austevoll, en av de største brukerne av havnen.

— Jeg har ingen interesse i å diskutere dette offentlig. Men det dere skriver om utslippene er borte i staur og vegger, sier administrerende direktør Mons Aase i DOF Group.

Han ønsker ikke å bidra til å oppklare hva som er «i staur og vegger».

Landstrøm fra november

Både havnesjefen og rederne er mest opptatt av at elektrifisering og landstrøm er måten å kutte forurensningen på. Kommunen og havnevesenet jobber med et prosjekt som skal gi Bergen landets første landstrømanlegg for supplybåter.

— Det skal ligge på Dokken, og er klart til neste vinter. Deretter håper vi å bygge det ut til andre kaier. Det vil eliminere utslippene fra skipene, sier Tangerås.

Karl-Johan Bakken sier at hans rederi har investert millioner i utstyr som skal kunne ta imot landstrøm.

— Nå venter vi bare på at havnene skal levere det. Det er dette som vil ha betydning for forurensningssituasjonen, ikke flytting noen få dager i året, mener han.