• KØ: Trafikken ved Lagunen retning Flesland i 08-tiden. FOTO: STATENS VEGVESEN

Stein sperret kjørebane

En stor steinblokk sperret den ene kjørebanen i retning Flesland i rundt tre kvarter torsdag morgen.