• - FEIRING SOM NORMALT: Elevinspektør Stig Hammersland ved Sandsli videregående skole og rektor Aud Åsne Kvamme ved Garnes videregående skole møtte politiet for å diskuterer den videre russefeiringen. FOTO: RUNE NIELSEN

- Vi har aldri vært borti lignende

Forrige uke ble 40 russ arrestert for befatning med narkotika. Onsdag møttes medlemmer av samarbeidsgruppen for russefeiringen på politistasjonen.