• John Reidar Nilsen er konstituert som politimester i Hordaland og aksepterer forelegget på 100.000 kroner som politidistriktet ble gitt for sin behandling av Monika-saken. FOTO: Rune Nielsen (ARKIV)

Hordalandspolitiet godtar bot etter Monika-saken

Hordaland politidistrikt vedtar forelegget på 100.000 kroner som de fikk av Spesialenheten for politisaker.