Mannen er tidligere dømt fire ganger for seksualforbrytelser. I 2008 ble han dømt til fem års forvaring for overgrep mot 17 jenter, blant annet seksuell omgang med to 13-åringer.

9. juni i fjor, mens han sonet sin siste dom, fant en ansatt i fengselet ulovlige bilder på mannens telefon.

Inndrar telefonen

I januar i år kunne 34-åringen vært en fri mann, men både Kriminalomsorgen og statsadvokaten mente det var for tidlig å løslate ham. Bergen tingrett er enig, og har nå dømt ham til forvaring i ytterligere tre år. I tillegg får han inndratt smarttelefonen, som han brukte til å få tilgang til overgrepsbilder og -filmer.

«Retten finner at det forhold at tiltalte ved flere anledninger er domfelt for en rekke alvorlige seksualforbrytelser mot barn, i seg selv gir sterk grunn til frykt for at han vil forgripe seg på nytt. Det er til sammen tale om et betydelig antall ofre, og hans handlinger fremstår som planmessig utført. Forbrytelsene er begått mot forskjellige, tilfeldig utvalgte jenter», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Det var en ansatt i fengselet som fant det ulovlige materialet da han gjennomgikk mannens telefon. 34-åringen sonet i en såkalt overgangsbolig, med lav sikkerhet, for å forberede ham på et liv i frihet.

Anmeldt av Kripos

Retten fant ham skyldig i besittelse av 420 bilder og 61 filmer, som spenner fra seksualisering av barn til grove overgrep.

— Mens jeg sjekket telefonen kom det inn meldinger fra andre. Jeg så et bilde av ung jente. Ut fra det jeg leste var han ute etter bilder av henne, og han ga uttrykk for at han skulle betale henne, forklarte den ansatte i retten.

I 2010 ble 34-åringen anmeldt av Kripos for å ha kontaktet en elleve år gammel jente på internett, og spurt henne hva hun gjorde og hadde på seg. Samme år skal han ha lagt ut en melding på nettstedet Nettby, hvor han tilbød betaling for «leik». På dette tidspunktet hadde han permisjon fra fengselet, under forutsetning av at han ikke oppsøkte eller hadde kontakt med mindreårige.

Anmeldelsen ble senere henlagt etter bevisets stilling.

Aktiv på nettet

Retten viser også til at mannen tidligere har begått nye seksualforbrytelser kort tid etter at han ble prøveløslatt, og etter å ha deltatt på et sedelighetsprogram i fengselet. Samme dag som mannen var inne til en individuell samtale med en saksbehandler hos Kriminalomsorgen, hadde han seksuell omgang med et barn under 14 år.

Mens han sonet i overgangsboligen, var 34-åringen aktiv på chatteprogrammet Kik, som han brukte til å motta bilder av jenter han chattet med.

«Retten er ikke i tvil om at NN aktivt oppsøker de aktuelle arenaer på Internett nettopp for å få kontakt med mindreårige jenter», heter det i dommen.

I tillegg til at han ble tatt med barneporno, peker dommerne på at han oppsøkte en fotballkamp med mindreårige jenter mens han var på frigang fra overgangsboligen. Senere ga han uttrykk for at han ønsket å være fotballtrener for ungdommer.

Retten mener at det foreligger en «nærliggende fare for at NN på nytt vil begå en alvorlig seksualforbrytelse som de han er idømt forvaring for».

34-åringen forklarte i retten at han på grunn av langvarig mobbing i oppveksten har problemer med å få kontakt med folk på sin egen alder, og at han søker kontakt med barn fordi han er ensom.

— På mange måter føler jeg meg som en 18-20-åring, sa han.