I dag holdt helseminister Bent Høie (H) sin tale til lederne for Sykehus-Norge. Da var han tydelig på at pasienten skal ta med på råd i større grad enn i dag.

— Sett med pasientens øyne må forutsetningen være at «ingen beslutninger tas om meg, uten meg», sa Høie.

Ventetiden skal ned

I talen var han tydelig på at ventetiden på sykehusbehandling skal ned. Det er for mange som venter unødvendig lenge ifølge Høie.

— Noen mener kanskje at lang ventetid ikke er så farlig. At det viktigste er god helsehjelp, og at pasientene må regne med noen måneders venting. Jeg er ikke enig, sier han.

Han la at lange ventetider vil over tid føre til at mange velger å kjøpe helsetjenester for egen regning. I tillegg har mange allerede en helseforsikring gjennom jobben.

— På sikt risikerer vi at oppslutningen om et skattefinansiert helsesystem for alle, kan falle, sier Høie.

Ventetid kan gjøre at pasientene få mindre utbytte av behandling. Mange er også mye lenger sykemeldt enn nødvendig.

— Å vente unødvendig lenge på helsehjelp samsvarer ikke med folks forventninger. Det må vi ta innover oss, sa Høie.

Tomme operasjonsstuer

Her er andre punkter han påpeker:

Det er for stor forskjell i hjelpen pasientene før på ulike sykehus i Norge. Det gjelder både kvalitet, effektivitet og ventetid.

Mange sykehus kan redusere antall liggedøgn. Sykehusene må utnytte operasjonsstuene bedre enn i dag.

I gjennomsnitt står operasjonsstuene tomme halve dagen.

Skryt til Haraldsplass

Blant dem som fikk skryt for effektiv behandling var Haraldsplass sykehus, som var tidlig ute med kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft.

— De har svært gode resultater. Men fortsatt er det for mange sykehus som opererer tykktarmskreft på tradisjonell måte, noe som betyr lengre og mer belastende sykehusopphold for pasienten, sa Høie.

Helse Vest fikk også skryt. De har utviklet en teknisk løsning som gjør at ansatte på sykehusene som gjør at de har oversikt over når alle behandlerne har ledig tid.

— Det betyr at pasienten kan få time ved første kontakt, og at flere undersøkelser for samme pasient, kan koordineres og legges til samme dag, sier Høie.

Oppdrag til Helse Vest

Helse Vest er nå ett av to helseforetak for har fått en oppgave av helseministeren. I dag er det store forskjeller i behandlingen pasienter får ved ulike norske sykehus. Nå skal de gjennom et prosjekt finne frem til flaskehalsene ved sykehusene, foreslå tiltak for å fjerne dem og vise hvordan sykehusene kan lære av hverandre.

— Vi skal bruke dette til å sikre likeverdige helsetjenester.

Her blir det også endringer:

Kreftpasienter skal ha en egen koordinator på sykehuset som skal hjelpe dem hele veien.

Alvorlig syke skal ha en fast lege på sykehuset. De skal ikke måtte forholde seg til mange ulike «engangsleger».

Regjeringen etablerer et IKT-direktorat, som skal kunne finne en løsning som gjør at både sykehus, leger, fysioterapeuter og andre i helsetjenesten kan få tilgang til og oppdatere en felles journal på pasienten.