• AVVENTER: Politimester Geir Gudmundsen vil avvente de mange granskingene før han sier noe om politiets arbeid i Monika-saken. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Vil ikke svare på om det var feil å henlegge Monika-saken

Politimester Geir Gudmundsen innrømmer at tilliten til politiet er svekket som følge av negative presseoppslag.