Tirsdag var den ansvarlige byråden på befaring både i Mathallen og på Fisketorget, sammen med politikerne fra komité for kultur, idrett og næring. Målet var å få innspill fra både torghandlere og andre aktører med interesse i Torget.

Byrådet vil nå gå i gang med å utarbeide en ny sak om Torgets fremtid, som de vil legge frem for de folkevalgte. Hvor lang tid det vil ta, kan ikke Stormoen svare på ennå.

— Kommunen tar over fra Totalreform 1. april. Da er sommeren like om hjørnet, så denne sesongen blir det neppe store endringer. Men parallelt må vi arbeide med hvordan vi ønsker Torget skal drives i fremtiden, sier Stormoen.

— Hva slags endringer ser du for deg?

- Bergenserne har sviktet

— Jeg tror vi må ha mer fokus på kundene. Sist ble det kanskje lagt for stor vekt på hvilke produkter vi ville ha inn i Mathallen. Vi må få et 12-månedersperspektiv, og sørge for at bergenserne ønsker å gå der, slik at leietakerne kan ha dette som et levebrød. Vi ser at turistene synes Fisketorget er fantastisk. Det er bergenserne som har sviktet.

— Mener du kommunen bør beholde driftsansvaret permanent?

— Det viktige blir å få et torg som fungerer. Om det drives av en stiftelse, av et kommunalt selskap, av Grønn etat eller av noen andre er underordnet, sier Stormoen.

— Tror du dere kan få dette på plass før 2016-sesongen?

— Jeg tør ikke si noe om hvor lang tid vi trenger. Men jeg tror ikke vi skal rushe dette. Kanskje må vi også søke impulser fra mathaller som har hatt suksess. Lisboa og Barcelona blir jo trukket frem. Det er også positivt at de som selger kjøtt og grønt er på banen, sier Stormoen.

- En ydmyk byråd

Komitémedlem Siw-Anita Lien (Ap) var en av dem som deltok på befaringen tirsdag.

— Det synes å være en felles oppfattelse at vi må se på Fisketorget med friske øyne, og få en ny start. Planen som ble lagt i 2010 har ikke fungert, sier Lien.

Også Oddny Miljeteig (SV) sier hun nå opplever en «tverrpolitisk åpenhet».

— Også byråden virker ydmyk i forhold til hva som vil være det riktige videre, sier Miljeteig.

— Vi har øst ut så utrolig store midler på Fisketorget og i Mathallen de siste årene at vi ikke kan lukke og låse nå. Torget er et ikon for Bergen. Men det er ikke sikkert det blir enkelt, sier hun.