• PÅ PLASS: Nødetatene var raskt på plass etter at alarmen gikk. FOTO: TOR HØVIK

Full alarm etter tørrkoking i høyblokk

Storutrykning til Danmarks plass.