Åtte av ti bor i byer og tettsteder

Urbaniseringen fortsetter.