• FLERE I BEHANDLING: - Vi jobber kontinuerlig med å få flere rusavhengige i behandling, sier Christian Ohldieck seksjonsleder for LAR. FOTO: ODD MEHUS

70 dager kortere ventetid for rusbehandling

Ett år etter at Nygårdsparken ble stengt, er fortsatt ikke flere henvist til behandling.