— Det er bare å innrømme at vi har mislykkes, sier Magnar Lussand (Sp), tidligere fylkesordfører i Hordaland.

Tirsdag er det nøyaktig ett år siden han innstilte på at Sps ledertrio burde få fornyet tillit på landsmøtet samme år. Det skjedde trass i at samarbeidsproblemene mellom leder Liv Signe Navarsete og første nestleder Ola Borten Moe på det tidspunktet var kjent.

— Det er et stort paradoks at et landsmøte velger denne ledertrioen enstemmig uten et motinnlegg, så skal det bare et halvt år etterpå være fullstendig annerledes, sier Lussand, som nå tar et knallhardt oppgjør med partikulturen i Sp.

— En må tenke seg om slik at intriger og spill ikke dreper partiet.

Manglet argumenter

At valgkomiteen valgte å gi fornyet til den sittende ledelsen, som foruten Navarsete og Borten Moe også besto av andre nestleder Trygve Slagsvold Vedum, skjedde ikke uten advarsler. Fra fylkeslaget i Nord-Trøndelag ble valgkomiteen anbefalt å vrake Navarsete, mens fylkeslaget i Østfold gikk inn for å kaste Borten Moe..

Lussand avviser at valgkomiteen kunne handlet annerledes.

— Å skifte ut ledelsen i et valgår er ikke noe en gjør uten at en har svært gode argumenter. Men hvis det var slik at disse motsetningene var så dyptgripende, så synes jeg det burde kommet sterkere til uttrykk på landsmøtet.

— Men dere ble også advart mot å innstille denne ledelsen med tanke på bråket som hadde vært?

— Når vi ser på totaliteten var det helt marginalt det vi fikk av innspill i forhold til å gjøre dyptgripende endringer. Når du ikke får slike innspill, vil det være oppsiktsvekkende å gjøre dyptgripende endringer. Jeg hadde også en følelse av at alle var innforstått med de utfordringene vi hadde.

- Burde snakket med flere

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener valgkomiteen ikke kan gjemme seg bak at advarslene mot å fortsette med samme mannskap var for få.

— Da er mitt spørsmål. Hvem spurte de? Hvem ble dybdeintervjuet? Jeg kjenner mange som ikke ble spurt, sier Lundteigen, som har tatt til orde for å kaste Borten Moe ut av partiledelsen.

Lussand avviser kritikken.

— Vi hadde gode samtaler med samtlige som satt i sentralstyret. Det inkluderer også de tre som sitter på toppen. Vi var rimelig godt innpå de konfliktene som så langt var kjent, sier Sp-veteranen fra Granvin.

Han reagerer på behandlingen Navarsete har fått av sine egne.

— Jeg er veldig enig med de synspunktene som har kommet fra Sp-folk i denne delen av landet, det vil si vest for fjellene. For oss som har fulgt dette partiet noen tiår så er det heller ikke overraskende hvor motkreftene kommer fra, sier Lussand, som spesielt peker på partimiljøet i Trøndelag.

— Bør Borten Moe ut av ledelsen?

— Ja, skal en få ro, så må han ut av ledelsen.

- De må lytte

Valgkomiteens sammensetning blir vedtatt i slutten av denne måneden, opplyser generalsekretær i Sp, Knut M. Olsen. Lussand har liten tro på fornyet tillit.

— Nei, med tanke på hvordan det gikk sist, så er vel det lite sannsynlig.

— Hvilke råd vil du gi til den neste lederen?

— De må virkelig lytte. Jeg håper de får tydelige råd og signaler slik at det er mulig å skape en partipolitikk og en lederkultur, sier Lussand.