• OMSTRIDD: Bygginga av kraftlinja mellom Sima og Samnanger har vore prega av mange demonstrasjonar frå lokalbefolkninga i Hardanger. Ordførar i Kvam Asbjørn Tolo meiner likevel det er naturleg at han deltek på opningsmarkeringa. arkivfoto: eirik brekke

Ordførarar vil ikkje feire mastene

Tysdag er det opning av den omstridde kraftlina i Hardanger. Ordførarane i Ulvik og Granvin kjem ikkje, men kollegaen i Kvam ser ingen grunn til å boikotte.