Foreningen mener det bør bli et krav at barnevernet har samtaler med de biologiske barna, før familien blir godkjent som fosterfamilie.

- Vi har hatt samtalegrupper med barn som føler seg tilsidesatt fordi fosterbarna får så mye oppmerksomhet. Noen av dem sier at de nesten hater fosterbarna. De føler at foreldrene ikke bryr seg om dem lenger, sier styreleder Torunn Hauen Aks i Norsk Fosterhjemsforening.

- Krav på å bli hørt

Som bt.no skrev i går, hadde barnevernet ikke samtaler med barna i fosterfamilien på Stord, der en tre år gammel gutt ble drept i fjor høst. Fylkesmannen konkluderer i sin tilsynsrapport med at dette ikke er kritikk— verdig, fordi det ikke er noe krav om at barnevernet skal snakke med familiens biologiske barn.

Aks mener at fosterfamilienes egne barn har krav på å bli hørt.

- Når det skal plasseres et fosterbarn i en familie, er det avgjørende at alle barna blir sett og ivaretatt. I dag blir de biologiske barna ofte uteglemt. I mitt tilfelle har jeg aldri fått spørsmål fra barnevernet om hvordan det går med mine biologiske barn, sier Aks. Hun har vært fostermor siden 1997.

- Skrekkens eksempel

I går presenterte forskningsinstituttet Nova en rapport fra et fire år langt forskningsprosjekt om fosterfamilier. I under- søkelsen ble 273 foreldre, som hadde hatt fosterbarn i halvannet år, bedt om å ta stilling til utsagnet «barna våre trives med å ha fostersøsken». 61 prosent svarte at påstanden stemte godt eller svært godt. 18 prosent svarte at den stemte dårlig eller svært dårlig.

- Selv om det er mange som er fornøyde med fostersøsknene, er det flere enn vi trodde som ikke er det. Det er mange fosterfamilier som er opptatt av den tragiske saken på Stord, fordi den virker som et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå, sier Aks.

Årsaken til at 13-åringen på Stord drepte sin tre år gamle fosterbror, er ikke kjent. Men etter det BT kjenner til, skal 13-åringen ha gitt uttrykk for at det bygget seg opp negative følelser mot treåringen over tid.

Ifølge tilsynsrapporten snakket barnevernet med foster-foreldrene på Stord om hvordan deres egne barn fungerte. Det var også lagt en plan for samtaler med dem på et senere tidspunkt.

Ferdig utredet

Aks mener barnevernet bør sette inn generelle tiltak for å ivareta biologiske barn i fosterhjem.

- Jeg mener flere familier bør få tilbud om besøkshjem, slik at foreldrene kan få bedre tid til å ta vare på sine egne barn. Egne arrangementer og kurs kan også være en idé, sier hun.

Kommunaldirektør Nina Mevold i Bergen kommune sier de vil vurdere å innføre obligatoriske samtaler med biologiske barn ved godkjenning av fosterhjem.

- Det er en helt naturlig oppfølging i en slik sak å gjennomgå alle rutiner. Et slikt tiltak er noe vi vil vurdere, i dialog med departementet og direktoratet, sier hun.

13-åringen fra Stord er nå ferdig utredet av barne- og ungdomspsykiatrien, og er overført til spesialisthelsetjenesten. Der vil han få et tilbud 24 timer i døgnet, opplyser kommunalsjef Mariann Jacobsen Hilt i Stord kommune.

- Han skal ha sitt fremtidige tilbud i spesialisthelsetjenesten. Det blir et omsorgs- og behandlingstilbud over lang tid. Det vil si flere år, sier Hilt.

Tilbudet vil ikke være på Stord, ifølge kommunalsjefen, som ikke vil uttale seg om hva slags behandling 13-åringen vil få.