Helse Bergen har ikke brutt helselovgivningen i tilsynssaken, slår Fylkesmannen fast. Det betyr blant annet at de har kommet frem til at det har vært forsvarlig å skrive ut 22-åringen trass i at han ikke hadde et godt nok tilbud som ventet ham.

Begrenset

I vedtaket står det blant annet: «Kanskje er det begrenset hva behandlingsapparatet kan gjøre for å hjelpe ham, utover en viss stabilisering av hans psykiske lidelse og skadebegrensning.«

Pasient— og brukerombud Rune Skjælaaen fremhever at selv om det er konklusjonen, har også Helse Bergen et ansvar for at kommunikasjonen ikke har vært god nok.

— Forbedringspotensialet er stort både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, sier han.

Enig

Kristin Jordheim Bovim mener de har kommunisert godt i saken. Hun er klinikkdirektør ved psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus.

— Vi har klart kommunisert behovet, men det har vært vanskelig for kommunen å finne tilbudet sykehuset har etterspurt.

Bovim er enig i Fylkesmannens vedtak og mener at det kommer tydelig frem hvor vanskelig saken er.

— Fylkesmannen viser et realistisk og nøkternt syn på hva spesialisthelsetjenesten kan få til i en sak der også pasientens egen motivasjon spiller en vesentlig rolle for utfallet, sier hun.

Bolignøkkel

Tilsynet trekker frem pasientens motivasjon til å slutte å ruse seg som et problem.

— Det må være en egen drivkraft. Det er sagt at om han får bolig med tilstrekkelige oppfølging og opplevelsen av å ha en meningsfull tilværelse, ville motivasjonen for ikke å ruse seg bli bedre..