Innbrudd i Trikotasjefabrikken

Politiet leter etter innbruddstyvene.