• KREVER STØTTE: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) krever at forskerne på Havforskningsinstituttet er næringsvennlige, og at de støtter opp regjeringens ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

Sandberg: Forskerne skal være næringsvennlige

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avkrever forskerne på Havforskningsinstituttet å være positivt innstilt til oppdrettsnæringen. Havforskningsdirektøren nekter å uttale seg om saken.