Stor etterspørsel etter vikarer

Vikarbyråene har hatt en eventyrlig vekst i etterspørselen det siste året. Nå sliter de med å finne nok folk – særlig til oljesektoren.