Etterlyser bidrag fra politikerne

— Både staten og Bergen kommune kunne ytt store og positive bidrag til å holde forurensningen fra vedfyring i sjakk. De bør komme på banen med kreative tiltak.