5600 må betale skolebussen selv

Fylkesutvalget vil neste uke trolig gå inn for at 5600 elever i den videregående skolen må betale 3600 kroner hver for å komme seg til skolen.