• KOMPAKT: Det nye bygget skal romme både bibliotek, kulturhus, tannlegetjenester og PPT. FOTO: HLM ARKITEKTUR/STUDIO GOHDE

Slik blir nye Åsane videregående skole

Skolen har ønsket seg nye lokaler i 50 år. Nå starter forprosjektet som skal oppfylle drømmen.