Nekter Bybanen å passere jernbanesporet

Bane NOR setter hardt mot hardt og nekter å gi fra seg arealer på Koengen.

Publisert Publisert

Her ute på Koengen skal Bybanen etter planen inn i tunnel etter å ha passert foran Bryggen. Foto: Tor Sponga (arkiv)

  • Anders Haga

Forrige uke sendte Bane NOR et brev til Bergen kommune med sine merknader til den nye striden som er blusset opp rundt jernbanelinjen på Koengen.

Bybanetraseen som skal bygges til Åsane skal etter planen passere foran Bryggen. Etter å ha passert kulturminnene svinger traseen inn Sandbrogaten før den går inn i fjellet bak Koengen og videre i tunnel ut Sandviken.

Men inne i fjellet treffer den rett på en annen skinnetrasé, nemlig den gamle jernbanelinjen fra Bergen stasjon ut til Koengen.

For å komme seg videre må Bybanen krysse denne toglinjen. Det synes ikke Bane NOR høres ut som en god idé.

Avviser forslag

Kommunen og Bane NOR har vært i en rekke møter og sendt flere e-poster frem og tilbake om temaet. Etter planen skulle partene møtes hos Fylkesmannen, men allerede nå har Bane NOR sendt kommunen et brev med deres konklusjon:

«Bane NOR kan ikke gi fra seg deler av sporet mot Koengen»

Fra før har de allerede gitt fra seg sporene til Dokken og til Mindemyren i forbindelse med bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

Spesielt sidesporet til Mindemyren har skapt konflikt mellom partene. Dette sporet ble brukt til å frakte opp biler som kom via Bergensbanen. Men Bybanen til Fyllingsdalen trengte arealene på Mindemyren.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet nektet på sin side å gi fra seg disse arealene før de fikk lov å bruke etter den gamle jernbanelinjen fra Bergen stasjon til Koengen som erstatning.

Bybanen skal bygges til Åsane. Men en ny konflikt om traseen har blusset opp. Foto: Marita Aarekol

Må bruke tunnelen

Etter flere års krangling satte regjeringen foten ned i sommer. Det ble ingen midlertidig godsterminal på Koengen. Da var det allerede brukt 40 millioner på å ruste opp tunnelen.

I brevet til kommunen påpeker Bane NOR at siden de ikke fikk bruke Koengen som midlertidig lagringsplass for bilene, må disse bilene nå mellomlagres midt i sentrum på Nygårdstangen.

Det fører igjen til at de må bruke den nyopprustede tunnelen til hensetting av tog.

«Hele eller deler av tunnelen vil være i bruk til dette formålet i overskuelig fremtid, det er ingen planer om å ta denne ut av bruk. Tvert imot signaliseres det økt bruk», skriver Bane NOR i brevet signert områdedirektør Tony Dæmring.

Han påpeker også at siden tunnelen er i daglig bruk er de avhengig av å ha åpning ut mot Koengen, både som rømningsvei og for ventilasjon ved kjøring av diesellokomotiv.

Her ville Bane NOR og Jernbanedirektoratet bygge en midlertidig godsterminal for biler. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Viktig med fakta

Dæmring skriver også at Fylkesmannen i 2013 slo fast at det er sterkt ønskelig at dette sporet holdes intakt dersom det av ulike beredskapsmessige grunner skal være behov for å bruke togtransport helt ut til Skolten.

På spørsmål om hvorfor de sender brev nå, når de likevel skal møtes senere, svarer Dæmring følgende:

– Vi tenker at dette er viktig informasjon. Det er greit å få frem faktaopplysninger tidlig i saken.

– Hva skjer nå?

– Nå får kommunen ta med seg disse faktaopplysningene. Så får vi se hva de gjør. Til slutt blir det vel noen andre enn Bane NOR som bestemmer utfallet av saken.

Visste ikke om konflikt

Avdelingssjef for Bybanen i Bergen kommune, Rune Herdlevær, har ikke oppfattet at det har vært en konflikt med Bane NOR rundt denne saken.

– Vi har vært enige med Bane NOR om at vi krysser traseen og stenger utløpet av jernbanetunnelen. Da må vi tilrettelegge for brannberedskap og utlufting av røyk.

– Men i brevet skriver Bane NOR at de ikke kan gi fra seg deler av sporet. Hvilke utfordringer gir det?

– Da har vi en konflikt. Men jeg anser dette som fullt løsbart. Det har det vært i tidligere runder.

Herdlevær viser til at partene skulle møtes hos fylkesmannen for å diskutere dette med beredskap.

– Når kommunen tenker beredskap så har vi tenkt mer krigsberedskap. Et behov for å kjøre ut kuler og krutt til Skolten. Men det er ikke en sak lenger.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Riksantikvaren om bybane over Bryggen: «Uakseptabelt»

  2. – Bybanen til Fyllingsdalen skal prioriteres først

  3. Han må løse Koengen-strid

  4. Jernbanedirektøren innser Koengen-nederlag – etter at 40 millioner kroner er brukt på å ruste opp området

BT anbefaler

Ble klappet inn i garderoben: – Vi er Brann. Vi skal være et topplag.

Slik var Ballspark-sendingen.

LES SAKEN
  1. Jernbanedirektoratet
  2. Bane NOR
  3. Bergen kommune
  4. Utbygging
  5. Tunnel