• VAKSINERING: I vestlige land regnes rabies for utryddet, men den fryktede sykdommen er utbredt i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Her blir et taiwansk kjæledyr vaksinert etter landet i 2013 opplevde sitt første utbrudd på 50 år. FOTO: Wally Santana, AP

Rabies er dødelig, men kan stanses

Rabies er dødelig hvis sykdommen har brutt ut. Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk.