Askøy skal gå gjennom kokevarsler

Askøy kommune skal gå gjennom alle kokevarslene som er blitt sendt ut til innbyggerne de siste årene. Kommunen har brutt varslingsplikten fem ganger på to år.

Publisert:

Bengt Åge Borge, leder miljørettet helsevern (tv), rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og Anton Bøe, leder VA, på pressekonferansen om mistanken om smitte via Kleppe vannverk på Askøy. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

– Jeg skjønner at folk er skeptiske og har manglende tillit til at kommunen per nå leverer trygt og godt vann. Vi skal gå gjennom kokevarslene fra de tre siste årene og angi årsaken for varslene, sier varaordfører Bård Espeli til Dagbladet.

Han sier varslene har blitt sendt ut av ulike grunner.

Brøt plikten

Kokevarslene som ble sendt ut til innbyggerne, ble Mattilsynet aldri varslet om. Kommunen brøt dermed opplysningsplikten. Ifølge tilsynet skjedde dette fem ganger på to år.

– Askøy kommune har en opplysningsplikt til oss hver gang det sendes ut kokevarsler til innbyggerne. De siste to årene har det blitt sendt ut fem varsler, men dette har ikke vi blitt varslet om, sier Aslaug Sandvin, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Bergen og omland, til TV 2.

Sandvin forklarer at dette er et klart brudd på kravene i drikkevannsforskriften og at bruddene på opplysningsplikten er kritikkverdig.

Mange har fått kokevarsel

Mellom 10.000 og 15.000 innbyggere er rammet av den pågående drikkevannsskandalen, og mange av disse har tidligere mottatt kokevarsler.

Sandvin forteller at denne hendelsen og andre forhold gjør at Mattilsynet nå helt sikkert vil bruke flere midler til å følge opp kommunen.

– Men nå er vi først og fremst opptatt av å få kartlagt hendelsen, at man finner smittekilden og at man snarest mulig kommer tilbake i en normalsituasjon, sier hun.

Følges opp

Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap) sier at dette skal følges opp.

– Jeg var ikke klar over at utsendelse av kokevarsel ikke var varslet videre til Mattilsynet. Hvis reglement er slik TV 2 sier og dette ikke er gjort, så beklager jeg selvsagt det. Dette er selvsagt noe vi vil følge opp og sørge for at retningslinjene følges, sier han.

Varaordfører Espelid sier de er i gang med arbeidet med å gå gjennom varslene.

Publisert: