• HERRE I EGET HUS: Etter å ha bodd i fengsel og på Indremisjonshjemmet, er den splitter nye toromsleiligheten på Lonemarka luksus for Johnny Engelsen. FOTO: RUNE SÆVIG

Johnnys nye sjanse

Etter syv år uten fast bopel har Johnny Engelsen fått leilighet på Lonemarka. Her bor han sammen med 23 andre med behov for ekstra oppfølging.