En omfattende streik blant pilotene vil i stor grad lamme selskapets trafikk og kan få voldsomme konsekvenser. Fagforeningen varslet mandag kveld plassoppsigelse for alle sine 620 medlemmer. Hvis det ikke oppnås noen enighet mellom partene de neste 14 dagene, er streiken et faktum.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian bekrefter overfor NTB at det er brudd i årets hovedoppgjør. Hun poengterer at oppgjøret nå går til mekling, slik tilfellet var også i fjor.

— Vi har alltid håp om enighet og krisemaksimerer ikke dette nå, sier Skånvik

Pilotene mener de kommer til å bli fratatt rettigheter de har fått gjennom en rekke oppgjør hvis Norwegian-ledelsen gjennomfører en massiv omorganisering. Norwegian Pilot Union mener å ha holdepunkter for å vente at bedriften vil etablere nasjonale flyselskap, lik de nyopprettede selskapene Norwegian Air Norway og langdistanseoperatøren Norwegian Long Haul, i hvert av landene selskapet opererer i.

- Knuser tariffavtalen

Så vil arbeidsforholdet bli overført de nasjonale selskapene, men den konsekvens at dagens tariffavtale blir sagt opp og at pilotene må forhandle fram en helt nye avtaler fra bunnen av i hvert av selskapene.

— Bedriften vil knuse avtalestrukturen vi tidligere har fremforhandlet og som danner grunnlaget for våre rettigheter. Derfor ble det konflikt, sier leder Halvor Vatnar i Norwegian Pilot Union.

I praksis vil det som i dag er en arbeidstakergruppe på tvers av landene Norwegian opererer i, bli splittet opp og svenske, danske og norske piloter isolert i enkeltgrupper, mener fagforeningen.

— Jeg har ingen kommentarer til dette nå i kveld. Vi får ta det som et innspill i forhandlingene, sier Skånvik.

Slik NTB forstår det, er ikke de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret en sentral del av begrunnelsen for at pilotforeningen mandag varslet streik.

Ber Kjos holde løfter

Fagforeningen aksepterer at piloter får ulik lønn basert på ulike vilkår i de ulike landene de jobber fra. Men i tillegg til fortsatt ansettelsesforhold i moderselskapet slik at dagens tariffavtale kan videreføres, skal alle ha like muligheter til karriereutvikling uavhengig av hvilke underselskap de er ansatte i, ifølge forhandlingsleder Thore Selstad Halvorsen i Parat.

— Ulik avlønning basert på hvilken base i Europa de forskjellige er stasjonert på er naturlig og en del av vår tariffavtale. Men også selskapet tjener på at alle piloter kan benyttes der det er behov, sier Halvorsen.

Pilotene krever også at bedriften overholder inngåtte avtaler og at konsernsjef Bjørn Kjos etterlever sine egne løfter. Tilliten til konsernledelsen er på et bunnivå etter at ledelsen endret pensjonsordningen tariffstridig og pilotenes oppfatning av at spanske piloter og kabinansatte blir brukt avtalestridig på blant annet norske innenriksflyginger.