• NAVNGIR: Ordfører Trude Drevland ber Jan Sverre Stray om å søke permisjon så fort som mulig. FOTO: ODD NERBØ

Ber Stray søke permisjon

Ordfører Trude Drevland navngir den siktede.