• (1/6)
    RETT KLEDD: Oddvar Kalnes er ein ringrev i miljøet. Her hjelper han barnebarnet Dorotea Kalnes Skjervheim (7) med utrustinga. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Kraftfulle draumar

Slik som skodda gøymer Eldsfjellet, slik gøymer hjelmen luftige framtidshåp.