• LUFTHAMN: Dersom det klare rådet fra Språkrådet får gehør, vil altså det offisielle navnet på Flesland bli «Bergen lufthamn Flesland». FOTO: ØRJAN DEISZ (ARKIV)

Krever nynorsk på Flesland

Flesland flyplass bør bruke nynorsk. Det mener Språkrådet. Begrunnelsen er at flyplassen ligger i en region der det er flest nynorskkommuner.