Nye fartsgrenser skal redde liv

Kartet viser antall møteulykker i Norge fra 2000 - 2010.