På lørdagsdans i 1957

På 1950-tallet gikk flere tusen bergensungdommer hver lørdag på dans i byens turnhaller.