Ikke mot firefelts bro

Fylkesmannen godtar firefelts bro i Sotrasambandet dersom to av feltene reserveres for Bybanen.