• (1/3)
    UTSATT: Arild Gjervik, som bor i området, frykter nye ras. FOTO: ARILD GJERVIK

Her gikk raset

Åtte personer ble evakuert fra Stongfjorden i Askvoll.