• 28 MENNESKELIV: Sidan 1979 har det vore 12 dødsulukker der fly eller helikopter har kollidert med luftspenn. Samla har desse ulukkene kravd 28 menneskeliv. FOTO: Roar Christiansen

Fryktar flykrasj

Luftfartstilsynet er sterkt kritisk til planane om usynlege kraftleidningar.