Stoppet bossbilen

Parkeringen hindret bossbilen å komme frem til 154 leiligheter.