• UNDER TAK: Når det striregner i Bergen skal du kunne ta en tørrskodd handlerunde i Skostredet. ILL. 3D Design Media

Vil gi byen innebygget torg

Næringslivet vil lage en ny og levende bydel midt i byen