• FARLIGST PÅ BYGDEN: Tre av fire ulykker med alvorlig personskade skjer utenfor tettbygde strøk. For dødsulykker er andelen fire av fem. FOTO: SINDRE LØNNES

Bygdefolk dør oftere i trafikken