Brannutrykning til Prix-butikk

Svilukt i butikken.