• LIK BETALING: Norske verftsarbeidarar vann fram med kravet om at utanlandske leigearbeidarar skal ha tillegg for reise, kost og losji. FOTO: LARS IVAR WAAGE, STAVANGER AFTENBLAD

LO vann i Høgsterett

Verftsindustrien må betale reise, kost og losji til innleigde utlendingar.