Lover E39 ferdig om 20 år

Regjeringen tidfester når E39 skal stå ferdig.

OPPRUSTE E39: Målet er at hele prosjektet, både fergefri og opprustning skal stå ferdig innen 20 år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

— Målet er at hele prosjektet, både fergefri og opprustning skal stå ferdig innen 20 år, sier Liv Signe Navarsete, Sp-leder og kommunal- og regionalminister.

Les også

- Regjeringen stikker fra regningen

Les også

Bergen-Stavanger på én time

En snau måned før Nasjonal Transportplan legges frem kommer nå den første lekkasjen. Den er gledelig sett med vestlandske øyne. Innen 2033 skal minst seks fjorder krysses, veistrekningen rustes opp med minimum gul midtstripe og reisetiden reduseres med mellom seks og syv timer.

Sognefjorden

Når samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) legger frem Nasjonal Transportplan etter påske vil det være inne midler til undersjøisk tunnel under Boknafjorden (Rogfast) og planleggingsmidler til de øvrige fjordkryssingsprosjektene.

— Vi tar kun et forbehold, og det gjelder krysning av Sognefjorden. Der må en utrede nye løsninger, men vi regner med at teknologien skal komme oss i møte, sier Navarsete.

STOR DAG: Navarsete legger ikke skjul på at det er stort for henne å kunne fortelle denne nyheten.

Stor dag for Navarsete

En fergefri stamvei fra Kristiansand til Trondheim har lenge vært en kampsak på Vestlandet. Men det var først under Liv Signe Navarsetes tid som samferdselsminister at saken ble omfavnet av sentrale myndigheter. På vestlandskonferansen i 2009 varslet Sp-lederen at regjeringen ville sette ned et arbeid som skulle utrede hvordan Vestlandets mange fjorder skulle krysses.

Navarsete legger ikke skjul på at det er stort for henne å kunne fortelle denne nyheten.

— Ja, jeg synes dette er veldig moro. Jeg satt i Fylkestinget og Vestlandsrådet. Der hadde vi våte drømmer om E39. I begynnelsen lurte vi på om er dette i det hele tatt var mulig. Det som er bra nå er at når regjeringen varsler at E39 skal stå ferdig innen 20 år, så kan en planlegge på en mye mer effektiv måte. Det betyr at en hele tiden kan ha løpende planlegging, forteller Navarsete.

Rogfast først

Hun varsler at det allerede i årets NTP vil bli bevilget penger til flere konkrete prosjekt på E39. Men det er kun ett prosjekt hun vil navngi.

— Den første fjordkryssingen vil være Rogfast. Den starter opp i 2015.

Les også

Hallerakers ønskedraum for E39

Les også

Venstre går for midtre E39

— Hva blir bompengeandelen på denne fjordkryssingen?

— Prosjekter ligger inne med en milliard kroner i statlige midler. Det finansieres med bompenger, men det er også en fergestrekning der folk betaler mye i dag. Det blir ikke den store forskjellen, sier Navarsete.

Rogfast er kostnadsberegnet til rundt ti milliarder kroner. I følge NRK vil det koste 276 kroner for en personbil å kjøre inn i tunnelen.

150 milliarder

Liv Signe Navarsete forteller at totalrammen på ferjefri E39 er på 150 milliarder kroner. Hvor stor bompengeandelen blir til slutt er derimot i det blå.

— Det har jeg ikke tall på. Vegvesenet må i hvert enkelt bompengeprosjekt se på hva som er potensialet. Bompengeandelen vil nok variere.

- Hvilke fjordkryssingsprosjekter kommer etter Rogfast?

— Det ene er Hordfast. Møreaksen er også kommet langt i planleggingen . Alle fjordkryssinger og flere veiprosjekter vil få planleggingsmidler i NTP, sier Navarsete.

Et lite halleluja

— Jeg vil gjerne ha fergefri vei. Dette er et lite halleluja, sier bergensordfører Trude Drevland.

Hun holder imidlertid litt tilbake etter å ha fått servert nyheten fra de rødgrønne:

— Vi får se når dette er praktisk og økonomisk mulig å få til. Men for Bergen og for næringslivet og for oss alle er dette en positiv nyhet som vi bare må ta i mot med glede.

- Fantastisk nyhet

— Dette er en fantastisk nyhet for Vestlandet. Mange av oss har gått rundt og håpet på at det ville komme en forpliktelse om at fergefri E39 ville bli hovedsatsingen i Nasjonal Transportplan, sier Terje Søviknes (Frp), ordfører i Os.

— Når dette er på plass vil vi være en særdeles kraftfull landsdel som kan ta opp konkurransen med det kraftsenteret rundt Oslo.

- Vil dette løfte endre seg med en ny regjeringen?

— Nei, det kan jeg ikke se. I realiteten har Høyre og Frp allerede flagget sin støtte. Jeg oppfatter at dette er et resultat av at de rødgrønne ikke tør å si noe annet. Det er et så massivt press her vest, at det ville vært valgkampmessig selvmord av de rødgrønne å komme med noe annet. Men ingenting er bedre enn at det er så bred støtte for prosjektet.

Søviknes håper nyheten vil føre til fortgang i veiprosjektet mellom Os og Bergen, som etter planen skal sluttbehandles av Stortinget i år.

Til tross for den tverrpolitiske enigheten, vil det komme konflikter.

— En spenning oppi alt dette er andelen bompenger dette prosjektet skal ha. Det blir en dragkamp fremover. Mange kalkyler har vist at trafikkmengden går så til de grader opp uten bompenger at den samlede samfunnsnytten vil øke.

Publisert:
NY E 39: Når samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) legger frem Nasjonal Transportplan etter påske vil det være inne midler til undersjøisk tunnel under Boknafjorden (Rogfast) og planleggingsmidler til de øvrige fjordkryssingsprosjektene.