• OPPRUSTE E39: Målet er at hele prosjektet, både fergefri og opprustning skal stå ferdig innen 20 år.

Lover E39 ferdig om 20 år

Regjeringen tidfester når E39 skal stå ferdig.