«Vi beklager på det sterkeste at det er blitt oppfattet slik at Bergen Røde Kors setter beboere på gaten. Noe slik har ikke, og vil heller aldri komme til å skje», skriver stiftelsen Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg til Bergens Tidende, sendt av Hans Haugen, daglig leder i Bergen Røde Kors Eiendom.

28. mai skrev Bergens Tidende om Kjell Dahl (94), som var en av ofrene etter eksplosjonsulykken i Vågen i 1944. De siste 60 årene har han bodd i en leilighet på Landås, hvor ofrene fra eksplosjonsulykken ble tildelt en leilighet.

Stiftelsen snur

Fra 1. juli ville stiftelsen Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg heve husleien fra 3150 kroner til 8000 kroner i måneden. Men 5000 kroner i økt husleie måtte Dahl ha flyttet. Da ville han ikke klart utgiftene, fordi han ikke vet om han vil få bostøtte.

Men nå er det klart at stiftelsen snur og dropper husleieøkningen for Kjell Dahl og en annen person. De er begge direkte ofre for eksplosjonsulykken.

— Dette ble klart på et styremøte på telefon i stiftelsen, sier Hans Haugen, daglig leder i Bergen Røde Kors Eiendom.

- Vurderte på nytt

— Var det en feilslutning å heve husleien for Kjell Dahl?

— Vel, ofte beslutter man noe, og så dukker det ofte innspill, presse aller annet, som gjør at man vurdere på nytt, sier Haugen.

Kjell Dahl (94) har følgende kommentar til helomvendingen:

— Jeg er ikke overrasket.

Noe mer vil ha ikke si om den saken. I alle fall ikke offisielt.

Mulig han flytter likevel

Han vet ikke hvilke konsekvenser nyheten får for ham.

— Jeg flytter nok fra leiligheten før eller siden, fordi jeg ikke har noen venner eller kjente igjen her. Mange har flyttet ut når husleien er blitt økt for en del av beboerne, sier Dahl.

Husleien til Dahl har vært uforandret i tre år, men han må regne med at leien indeksreguleres fra neste år av.

Barnebarnet Morten Nødtvedt skrev et innlegg på BTs debattsider om morfaren. Heller ikke han er overrasket over at Røde Kors nå snur.

— Jeg tror at det var nærmest den eneste muligheten de hadde i dette tilfellet. Begge de leieboerne det gjelder er jo etter hvert over middagshøyden så det innebærer heller ikke de store beløpene for dem i forhold til det bråket de ellers ville ha opplevd, spesielt internt, sier Nødtvedt.

Tar ikke ut midler

Det er Bergen Røde Kors som drifter leilighetene på Landås som er eid av Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg.

— Men jeg vil understreke at alle midler forblir i stiftelsen og at vi ikke ser den som en del av vår virksomhet, sier Haugen.

Han understreker at formålet til stiftelsen nå er utleie av bolig til de som av sosial eller humanitære grunner har behov for bolig. Dette gjøres i samarbeid med Nav i Årstad bydel.