UFO over Askøy?

Mystisk lysfenomen torsdag kveld.