Rasfaren over etter dødsskredet

Dei 22 personane som har vore evakuerte i Balestrand får no flytte heim.