- Kjøp Florida til de rusavhengige

Megafonredaktør Thomas Anthun Nielsen oppfordrer Bergen kommune til å kjøpe Sykehuset Florida.