Mangler penger og kapasitet

I Norge regnes behandlingen som eksperimentell, og sykehusene mangler foreløpig både kapasitet og penger.