Mest lus i Oslo og Bergen

Folkehelseinstituttet har sjekket hvor i Norge det er mest lus. Barneskolebarn i Oslo og Bergen er mer plaget enn i resten av landet.