• MÅ SIKRES: Flere store ras og skred stengte fylkesvei 345 i Modalen mellom Straume og Steinsland i mars i år. Fylkesveiene bør sikres bedre mener flere.

Etterlyser penger til skredsikring

Fylkesrådmannen mener behovet for skredsikring i fylket er enormt.