– Det er betre å varsle for ofte

Kristin Konglevoll Fjell, leiar for Statens Barnehus i Bergen.